Ambisiøst klimaforlik

Torsdag 17. januar la en samlet gjeng klimaforkjempere frem et klimaforlik. Samarbeidet ser ut til å ha gitt gode resultater, og Høyre, Venstre, KrF, Senterpartiet, SV og Ap ser ut til å sammen ha kommet frem til et bra forlik som har mye for seg. Jeg vil gjerne trekke ut høydepunkter fra denne klimameldingen, som for øvrig er noe jeg anbefaler folk å lese.

Topp 10 klimatiltak:

1. «Partene er videre enige om at særskilte tiltak kan bli vurdert for å mobilisere befolkningen til tidligere omstilling til forbruksmønstre som gir lave utslipp, enn det som en forventet stigende karbonpris vil utløse alene.»

Her er det klart at det i hovedsak vil fokuseres på å tilrettelegge slik at det lønner seg å være miljøvennlig, noe som er vesentlig og avgjørende når folk skal innstille seg på å være miljøvennlige.

2. «Partene er enige om at arbeidet med klimainformasjon må trappes vesentlig opp. Arbeidet må ha som mål å formidle god og saklig informasjon om hvordan virksomheter og privatpersoner kan redusere egne utslipp av klimagasser, og hvilke støtteordninger som er tilgjengelig.»

Å informere befolkningen om hvordan å være miljøvennlig er en viktig del av å kjempe kampen mot global oppvarming.

3. «Som en del av en global og ambisiøs klimaavtale der også andre industriland tar på seg store forpliktelser, er partene enige om at Norge skal ha et forpliktende mål om karbonnøytralitet senest i 2030. Det innebærer at Norge skal sørge for utslippsreduksjoner tilsvarende norske utslipp i 2030. »

Dette varmer mitt hjerte! Her kommer et nytt og ambisiøst klimakrav, som vil sette Norge i en særstilling i verden; vi går foran som et prakteksempel, noe som gir oss mange fordeler innen teknologi og vi får andre med i kampen.

4. «Partene er enige om at vi vil overoppfylle vår utslippsforpliktelse i Kyoto-forpliktelsen med 10 prosentpoeng.»

Kyotoavtalen er en ganske lite ambisiøs avtale, og det skulle bare mangle at Norge overoppfyller den!

5. «Partene er enige om at Norge skal være en pådriver i arbeidet for en ny og mer ambisiøs internasjonal klimaavtale, med utgangspunkt i målet om at den globale temperaturøkningen skal holdes under 2 grader C sammenlignet med førindustrielt nivå. De rike landene må ta en vesentlig høyere andel av utslippsreduksjonene, fordi veien ut av fattigdom for utviklingslandene forutsetter økt bruk av energi.»

At rike og velstående land må ta en større del av kuttene er et logisk ressonement. Det er vi som har en økonomi som er bærekraftig nok til å gjøre de nødevendige kuttene.

6. «Partene er enige om at Norge skal være en aktiv aktør for å sikre internasjonal oppslutning om tiltak mot avskoging i u-land.Partene er enige om at Norge er beredt til å trappe opp innsatsen for tiltak mot avskoging i utviklingsland til om lag 3 milliarder årlig.»

Avskoging er en bremseklosse i internasjonal klimapolitikk. En viktig ressurs for miljøet er nettop trær, som har den fantastiske evnen til å omdanne Karbondioksid til Oksygen. Og nedhugging av regnskog o.l. fører til at vi årlig mister X antall dyrearter, og forskere mener vi kan miste/allerede har mistet kuren til HIV/Aids, som en følge av avskoging.

7. «Partene er enige om at Norge skal bidra vesentlig til den globale innsatsen for å styrke kunnskapsgrunnlaget i klimaarbeidet, og at den klimarelaterte forskningen i Norge skal styrkes.»

Kampen krever kunnskap. Informasjon er vår kilde til en løsning!

8. «Partene er enige om at belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk eller tilsvarende ordning, skal styrkes.

Partene er enige om at bevilgningen til belønningsordningen for kollektivtrafikken dobles i statsbudsjettet for 2009, forutsatt at det inngås bindende avtaler om lokale og regionale tiltak for redusert biltrafikk.

Byområder som ønsker å utprøve veiprising, differensierte bompengesatser eller andre trafikkregulerende tiltak skal prioriteres. Veiprising er et lokalt virkemiddel. Det vil derfor ikke innføres veiprising uten lokal tilslutning.»

Veiprising (rushtidsavgift) er et tiltak som har mange +’er med seg: FØRST: et langt bedre kollektivt system. Deretter innføres avgiften, slik at flest mulig benytter seg av det kollektive. Pengene øremerkes til bruk av opprustning av det kollektive systemet, og det blir en kabal som fortsetter å gå opp.

9. «Partene er enige om at hydrogenbiler bør få slippe gratis gjennom bomringen og ha gratis offentlig parkering, på lik linje med elbiler.»

Man skal ikke tape på å være miljøvennlig. Eller som Unge Høyre kanskje ville sagt: Det er lov å være miljøbevisst! Men fra spøk til revolver; jeg deler aller helst ut gullerøtter, fremfor piskeslag.

10. «Partene er enige om at det skal stilles konkrete krav til energibruk og energiforsyning i offentlige byggeprosjekter. Kravene bør så langt det er praktisk mulig være strengere enn minimumskravene i teknisk forskrift.»

Om ikke staten er villige til å «ofre» seg, hvorfor skal da gud og hvermann gjøre det? Staten må gå foran som et godt eksempel.

Dette ble en lang liste, men jeg synes absolutt at det er verdt det! Ikke overraskende for mange stilte FrP seg på sidelinjen, og påsto at forliket ikke inneholdt NOEN konkrete tiltak. Jeg synes kanskje FrP burde lese rapporten FØR de kommenterer den?

2 kommentarer om “Ambisiøst klimaforlik

  1. Tilbaketråkk: Et rød-grønt Norge #1: Miljø « Frem kamerater!

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s