Dager det IKKE er enkelt å sitte i regjering med Arbeiderpartiet

For to dager siden, på en pressekonferanse fra regjeringen, erklærte Jens Stoltenberg at regjeringen legger om sin asylpolitikk. Det stilles 13 nye krav som de menneskene som kommer til Norge må forholde seg etter. Her er de:

1. Praksis når det gjelder opphold på humanitært grunnlag skal baseres på en individuell behandling av den enkelte sak, og ikke en gruppevurdering i forhold til det enkelte landområdet.

2. Manglende tilknytning til et geografisk område i saker som omhandler internflukt, skal ikke være tilstrekkelig alene for å få opphold på humanitært grunnlag. Det må foreligge andre sterke menneskelige hensyn for at oppholdstillatelse kan gis.

3. Norsk flyktning- og asylpolitikk fastsettes av norske myndigheter. Både i dag og fremover skal norsk praksis i hovedtrekk samsvare med praksis i andre sammenlignbare land.

4. Praksis etter Dublin II-reglene tilpasses praksis i andre land, slik at det ikke gjøres generelle unntak fra hovedprinsippet i Dublin II-reglene med mindre det foreligger særlige grunner. Det vil gjøres en individuell vurdering når det gjelder returer til Hellas og returer av enslige mindreårige asylsøkere.

5. Det innføres et vilkår om at referansepersoner som har opphold på humanitært grunnlag, må ha fire års utdanning eller arbeidserfaring i Norge for at det skal kunne innvilges familiegjenforening eller -etablering. Det samme vil gjelde for personer som har flyktningstatus, men bare ved familieetablering. Vilkåret vil ikke gjelde for personer som har fått tillatelse som arbeidsinnvandrere eller etter regelverket for EØS-borgere. Det kan gjøres unntak fra vilkåret dersom særlige grunner taler for det.

6. Det kan etter en individuell vurdering gis begrensede tillatelser uten rett til fornyelse, for enslige mindreårige søkere over 16 år som i dag får oppholdstillatelse kun fordi norske myndigheter ikke finner omsorgspersoner.

7. Etablering av praksis i strid med UNHCRs anbefalinger om beskyttelse skal som hovedregel prøves i stornemnd med mindre praksis følger av instruks fra AID til UDI.

8. UD har ansvaret for å fremforhandle og inngå en tilbaketakelsesavtale med Irak. Arbeidet forseres. Forutsetningene for å inngå en slik avtale, herunder de budsjettmessige konsekvenser utredes.

9. Regjeringen vil intensivere arbeidet med å få på plass tilbaketakelsesavtaler med viktige opprinnelsesland, for personer uten lovlig opphold i Norge.

10. Det utredes nærmere et forslag om eget hurtig saksbehandlingsløp i de tilfellene der asylsøkeren ikke bidrar til å avklare sin identitet.

11. Det skal tas fingeravtrykk av alle søkere som ikke kan dokumentere sin identitet, eller som må antas å oppgi falsk identitet.

12. Forslag til forskrift som begrenser nemndmøtebehandlingen i UNE til de vesentlige tvilsspørsmålene i en sak, sendes på høring.

13. Det etableres et hurtigløp som skal gi fullført saksbehandling og vedtaksfatting for enkelte grupper hvor det erfaringsvis er høy andel avslag. Det forutsettes at alle berørte etater som er nødvendige for å få til hurtigløpet, inngår i samarbeidet.

SV har tatt dissens på de åtte første punktene, som jeg har satt på skrå. Men vi kan jo stille oss spørsmålet: er det Jens eller Jensen som er statsminister? Og er det Per Willy Amundsen som er arbeids- og inkluderingsminister? Eller er dette en rød-grønn regjering?

Jeg er skuffet over Arbeiderpartiet. Og det er ingen hemmelighet at regjeringssamarbeidet mange ganger har tært på mang en sosialists ideologiske standpunkt og politisk ståsted.

Når Jens Stoltenberg la frem den nye asylpolitikken var Fremskrittspartiet umiddelbart ute og sa at det stinket av populisme. Her er jeg enig med FrP. Jeg tror Jens Stoltenberg prøver å kapre FrP-velgere. Men er dette måten å gjøre det på. Skal er parti vike på sine prinsipper for å vinne større oppslutning? Er det slik kommende valg i Norge skal bli? Hva om FrP bare sluttet med rasismen fordi alle vi andre sa det? Hva om Venstre bare sluttet å satse på deres miljøpolitikk fordi FrP sa det? Hva om KrF vek fra sitt syn på abort og kjønnsnøytralt ekteskap fordi SV sa det? Eller hva om SV vek fra sitt syn på krigen i Irak fordi Høyre sa det? Det er ikke slik politikk fungerer, Jens!

Regjeringen burde holde seg på den linjen de har ligget på i tre år! Ikke vær livredd for ikke å bli gjenvalgt, Jens. Sjansene er gode, selv uten at du kaster Gud og hvermann på dør.

Jeg sier det en gang til: Jeg er virkelig skuffet over Arbeiderpartiet…

2 kommentarer om “Dager det IKKE er enkelt å sitte i regjering med Arbeiderpartiet

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s