Mørkredd, Jens?

Regjeringen vedtok, mot SVs dissenser, å føre en mer restriktiv innvandringspolitikk. Hvordan kommer AUF til å takle dette i skolevalgkampen?

I et misforstått forsøk på å ha knekket FrP-koden dilter Arbeiderpartiet og Senterpartiet etter FrP i innvandringspolitikken, i håp om å kapre noen stemmer. Dette resulterte i at regjeringen tidligere i år endret linje i innvandringspolitikken, noe SV var uenige med.

Her er hva regjeringens innskrenking gikk ut på:

1. Praksis når det gjelder opphold på humanitært grunnlag skal baseres på en individuell behandling av den enkelte sak, og ikke en gruppevurdering i forhold til det enkelte landområdet.

2. Manglende tilknytning til et geografisk område i saker som omhandler internflukt, skal ikke være tilstrekkelig alene for å få opphold på humanitært grunnlag. Det må foreligge andre sterke menneskelige hensyn for at oppholdstillatelse kan gis.

3. Norsk flyktning- og asylpolitikk fastsettes av norske myndigheter. Både i dag og fremover skal norsk praksis i hovedtrekk samsvare med praksis i andre sammenlignbare land.

4. Praksis etter Dublin II-reglene tilpasses praksis i andre land, slik at det ikke gjøres generelle unntak fra hovedprinsippet i Dublin II-reglene med mindre det foreligger særlige grunner. Det vil gjøres en individuell vurdering når det gjelder returer til Hellas og returer av enslige mindreårige asylsøkere.

5. Det innføres et vilkår om at referansepersoner som har opphold på humanitært grunnlag, må ha fire års utdanning eller arbeidserfaring i Norge for at det skal kunne innvilges familiegjenforening eller -etablering. Det samme vil gjelde for personer som har flyktningstatus, men bare ved familieetablering. Vilkåret vil ikke gjelde for personer som har fått tillatelse som arbeidsinnvandrere eller etter regelverket for EØS-borgere. Det kan gjøres unntak fra vilkåret dersom særlige grunner taler for det.

6. Det kan etter en individuell vurdering gis begrensede tillatelser uten rett til fornyelse, for enslige mindreårige søkere over 16 år som i dag får oppholdstillatelse kun fordi norske myndigheter ikke finner omsorgspersoner.

7. Etablering av praksis i strid med UNHCRs anbefalinger om beskyttelse skal som hovedregel prøves i stornemnd med mindre praksis følger av instruks fra AID til UDI.

8. UD har ansvaret for å fremforhandle og inngå en tilbaketakelsesavtale med Irak. Arbeidet forseres. Forutsetningene for å inngå en slik avtale, herunder de budsjettmessige konsekvenser utredes.

9. Regjeringen vil intensivere arbeidet med å få på plass tilbaketakelsesavtaler med viktige opprinnelsesland, for personer uten lovlig opphold i Norge.

10. Det utredes nærmere et forslag om eget hurtig saksbehandlingsløp i de tilfellene der asylsøkeren ikke bidrar til å avklare sin identitet.

11. Det skal tas fingeravtrykk av alle søkere som ikke kan dokumentere sin identitet, eller som må antas å oppgi falsk identitet.

12. Forslag til forskrift som begrenser nemndmøtebehandlingen i UNE til de vesentlige tvilsspørsmålene i en sak, sendes på høring.

13. Det etableres et hurtigløp som skal gi fullført saksbehandling og vedtaksfatting for enkelte grupper hvor det erfaringsvis er høy andel avslag. Det forutsettes at alle berørte etater som er nødvendige for å få til hurtigløpet, inngår i samarbeidet.

SV tok dissens på de første 8 punktene. Men hva synes AUF om dette? Jeg lar meg stadig overraske over deres vilje til å forsvare et parti som de er så uenige med. Siden Jens er så mørkredd burde de kanskje bruke litt tid på å omvende sitt eget parti?

2 kommentarer om “Mørkredd, Jens?

  1. Det er en stor forskjell på rasisme og innvandringspolitikk. Å ta inn flere innvandrere enn vi kan beherske blir for dumt, det er allerede mangel på plasser for asylsøkere. Fri innvandring tjener ingen. Vi må ha plasser på asylmottak og arbeidsplasser til de som kommer, og det å føre en mer restriktiv innvandringspolitikk er ikke rasisme, det er heller ikke noen tilnærmelse av FrP. Det krever ikke mye for å se at det er en ganske stor forskjell på Arbeiderpartiet og FrP.

  2. AUF kommer i løpet av valgkampen til å forklare velgerne at om man ønsker seg en mer progressiv innvandringspolitikk, så er man nødt til å stemme på de partiene som er villige å ta den kampen. De borgerlige er ikke villige til å ta den kampen, mens de rødgrønne er.

    At det finnes uenigheter mellom AUF og Arbeiderpartiet er ingen hemmelighet. Arbeiderpartiets svakheter er bare en større grunn for ungdom å melde seg inn i AUF. Slik får AUF større innflytelse over Arbeiderpartiet. Og slik får ungdom større innflytelse over livene sine.

    AUF vil alltid kjempe for å holde Arbeiderpartiet på rett kurs. Og selv om det ikke alltid er like lett, så har det aldri stått på innsatsen.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s