Folkevalgt

Politisk plattform

Budsjetter

Arbeidsprogram

Her finner du også min stortingsbiografi og talerinnlegg holdt i Stortinget.