Et valg i krisens tegn?

De markedsliberale kreftene i verden har kjørt økonomien i grøfta. Vi opplever krisetider i de fleste land, i større eller mindre grad. Til høsten er det valg. Det blir da avgjørende for hvem som skal rydde opp i etterskjelvene etter den krisa vi står midt i nå – og hvem som skal prøve å forhindre…

Skatt er god fattigdomspolitikk

All verdens liberalister og kapitalister er omtrent konsekvent mot skatter og avgifter. Dette er et av de områdene hvor jeg er grunnleggende uenig med høyresiden. Deres analyser er enkle, deres forslag er populistiske og politikken deres er velferdsfiendtlig. Skatt er bra! Jeg tenkte jeg ville trekke frem en studie utført av The Social Benefits and…

Slik vil FrP løse finanskrisen…

Det er interessant å se at enkelte lever etter prinsippet om at man gjentar noe mange ganger nok, så blir det en sannhet. Skattelette, skattelette, skattelette. Det er åpenbart løsningen for absolutt alt. Enten det er finanskrise, barnehager, bensinkrise, miljøkrise. Vel, Siv Jensen, kan være på tide å vurdere andre tiltak? «FrP mener det er…

Den €uropeiske union #2: Handel, økonomi og oss

Norge er EUs nest viktigste leverandør av olje og gass. Vi leverer omtrent 30 % av gassen og mer enn 20 % av oljen som EU importerer. Dette viser bare at vi trenger ikke å være medlemmer i unionen for å selge varene våre. De trenger oss mer enn vi trenger dem… Arbeidsløsheten i EU…