Statsbudsjettet 2009 #1: Rogaland del 1: Helse og kultur

Statsbudsjettet som ble lagt frem i går var regjeringens store sjanse til å legge frem et budsjett som skulle sørge for mange ting: rentenedgang, økt velferd og tilbakevinning av det norske folks tillit. Jeg tror det fremlagte budsjett vil klare alle tre. Mange rogalendinger har følt seg forsømt. Jeg synes ikke den kritikken holder vann…

Hvem velger Homer Simpsons?

Artig video hvor Homer Simpson bestemmer seg for hvilken presidentkandidat han vil stemme på. I dag offentliggjøres statsbudsjettet. Klokken 10.00 skal jeg være på en pressekonferanse hvor de rød-grønne snakker om statsbudsjettet. Jeg kan garantere at det er det bloggen vil dreie seg om de neste dagene. Så får vi håpe at de rød-grønne legger…

Regjeringsstrid

Det begynner å bli mer stridigheter innad i den rød-grønne regjeringen. Det er viktig at alle partiene tenker på hvorvidt sine interessert på en god måte ivaretas i regjeringssamarbeidet. Nok en gang har SV måttet vike for Arbeiderpartiets vrede. For oss som utgjør grasrota i SV kan regjeringssamarbeidet være vanskelig. Det å kompromisse på noen…

Rød-grønt flertall innen rekkevidde

Mens Fremskrittspartiet i lang tid har vært klare for å innta regjeringskontorene, så har de rød-grønne igjen vunnet støtte blant velgerne. Jeg vil bare bruke dette innlegget til å minne Fremskrittspartiet om at folket har fortsatt ikke stemt! Mens det gjennom sommeren har vært vanskelig å være «rød-grønn» så har vinden nå begynt å snu.…

Nerdenes regjering

Hvert år samles tusenvis av datainterisserte unge – nerder, om du vil – i Vikingskipet i Hamar. I mars var det 5200 unge samlet på The Gathering (TG). I forkant av arrangementet besluttet Skatt Øst at TG måtte betale merverdiavgift for billettsalget tre år tilbake. Summen endte på nesten 2 millioner kroner. Momskostnadene hadde ført…

Et rød-grønt Norge #1: Miljø

Fremover så vil jeg rette fokus mot saker som den rød-grønne regjeringen har greid å få gjennom, med hovedvekt på saker som har vært viktige for Sosialistisk Venstreparti. Hvor mange ulike poster det vil bli er usikkert, men det er heldigvis nok å skrive om! Et av de viktigste kampene som nå er vunnet er…