Karakterer fra 5. klasse

I dagen Rogalands avis kan man lese at Rogaland Unge Høyre kommer til å jobbe for karakterer fra 5. klasse. Dette er et skremmende forslag, og viser mangel på virkelighetsoppfatning. «Elever som stryker i fag på barneskolen må gå siste året på barneskolen om igjen,» forteller leder Peder Sjo Slettebø i Rogaland Unge Høyre. «11-åringer…