Kriminalisering av horekunden er bra!

Det kommer fra og med nyttår til å være forbudt å kjøpe sex. Dette mener Sosialistisk Ungdom og jeg er en veldig bra ting – en seier for samfunnet! Som mange sikkert vet er dette en av seierne den rød-grønne regjering har sikret. For frem til nyttår er loven slik at det kun er ulovlig…