Folkevalgt

Politisk plattform

Budsjetter 

Arbeidsprogram

Her finner du også min stortingsbiografi og talerinnlegg holdt i Stortinget.