CV

Curriculum vitae

Her finner du meg på LinkedIn

Skolegang

 • Stavanger Katedralskole, 2007-2010
 • Tastarustå skole, 2002-2007
 • Tasta skole, 1997-2002

Arbeid

 • Pleiemedhjelper/ringevikar, Tasta sykehjem, 2010-2011
 • Bartender, Frøya bar, 2009-2010
 • Valgkampleder, Stavanger Sosialistisk Ungdom, 2011
 • Valgkampsekretær, Rogaland Sosialistisk Ungdom, 2009
 • Biblioteksassistent, Stavanger Bibliotek, 2008-2010
 • Trafikkvaktsjef, Tastarustå skole, 2004-2007

Kurs

 • Klassekampen-akademiet, 2016-17
 • Agenda-akademiet, våren 2019

Kommunale verv

 • Styreleder, Sølvberget bibliotek og kulturhus, 2020-2021
 • Styremedlem, Johannes Læringssenter, 2019-d.d.
 • Leder, Utvalg for oppvekst og utdanning, 2019-d.d.
 • Leder, Studentrådet i Stavanger, 2019-d.d.
 • Delegat, fylkesmøte KS, 2019-d.d.
 • 1. vara, Kommunalutvalget, 2019-d.d.
 • 3. vara, Utvalg for helse og velferd, 2019-d.d.
 • 3. vara, Utvalg for arbeidsliv og lønn, 2019-d.d.
 • Kommunestyrerepresentant, Stavanger kommune, 2019-d.d.
 • 2. vara, politisk styringsgruppe for vikingsenter, 2019
 • Medlem, juryen for Årets frivillige, 2019-2021
 • Vararepresentant, Lyntogforum, 2018-2019
 • Medlem, ansettelseskomiteen for kulturhus- og bibliotekssjef, Sølvberget, 2017
 • 2. vara, Studentrådet i Stavanger, 2017-2019
 • Medlem, Fellesnemda for Nye Stavanger, 2017-2019
 • Medlem, Styringsgruppen for Folkebad i Jåttåvågen, 2017-2019
 • 1. vara, Styringsgruppen for sammenslåing av kommunene Finnøy, Rennesøy og Stavanger, 2017
 • Medlem, Stavanger kommunes klagenemd, 2016-2019
 • Varamedlem, Sceneskiftes styringsgruppe, 2016-2019
 • Representant, Samarbeidsprosjekt for utvikling og styrking av Stavanger sentrum City Improvement Districts, 2016-2019
 • Medlem, Samarbeidsutvalget Bergen-Kristiansand-Stavanger, 2016-2019
 • Medlem, Tall Ship Races 2018 hovedkomité, 2016-2018
 • Kommunalråd, 2015-2019
 • Medlem, Kommunalutvalget, 2015-2019
 • Medlem, Valgstyret, 2015-d.d.
 • Medlem, AU Stavanger formannskap, 2015-2019
 • Medlem, Stavanger formannskap, 2015-d.d.
 • Medlem, Stavanger formannskap som klagenemd, 2015-2016
 • Gruppeleder, SVs bystyregruppe, 2015-d.d.
 • Medlem, arbeidsgruppe for skjenkeretningslinjer 2016-2019, 2015-2016
 • Driftsstyremedlem, Kampen skole, 2015-2019
 • Vararemedlem, Bystyrets oppnevnte til Ungdommens bystyre, 2015-2019
 • Medlem, styringsgruppen for politisk organisering, 2015
 • Styremedlem, Sølvberget KF, 2014-2019
 • Bystyrerepresentant, Stavanger kommune, 2011-2019
 • 2. vara, Stavanger formannskap, 2011-2015
 • 2. vara, Kommunalstyret for Oppvekst, 2011-2015
 • Medlem, 17. mai-komiteen, 2011-2015

Fylkeskommunale verv

 • Medlem, styringsgruppa for skolebruksplanen Rogaland fylkeskommune, 2018
 • 1. vara, Rogaland fylkesting, 2015-2019
 • 1. vara, Opplæringsutvalget, 2015-2019
 • 2. vara, Samferdselsutvalget, 2015-2019
 • 1. vara, Felles politisk referansegruppe, Bypakke Nord-Jæren/Utbyggingspakke Jæren, 2015-2019
 • Medlem, Distriktsprogramrådet NRK, 2015-2019

Nasjonale verv

 • Vararepresentant nr. 1 for Rogaland på Stortinget, 2017 – 2021, SV

Partipolitiske tillitsverv (SV/SU)

 • 3. varamedlem, SVs sentralstyre, 2021-2023
 • Styremedlem, Rogaland SV, 2021-2022
 • 2. varamedlem, SVs sentralstyre, 2019-2021
 • Ordførerkandidat, Stavanger SV, valget 2019
 • Medlem, SVs utvalg for kommunevalgplattform, 2018
 • Leder, strategi- og programkomiteen, Stavanger SV, 2017-2018
 • Sentralstyremedlem, SV, 2017-2019
 • Medlem, Rogaland SVs strategiutvalg, 2017
 • Styremedlem, Stavanger SV, 2017
 • 2. kandidat til Stortinget, Rogaland, valget 2017
 • Medlem, SVs arbeidsprogramkomité, 2016
 • 3. varamedlem, SVs sentralstyre, 2015-2017
 • Medlem, Valgkomité Stavanger SV, 2015-2016
 • 4. varamedlem, SVs sentralstyre, 2015
 • 3. kandidat til Rogaland fylkesting, valget 2015
 • Medlem, strategiutvalget Rogaland SV, 2015
 • Gruppeleder, SVs bystyregruppe, 2015-d.d.
 • Gruppenestleder, SVs bystyregruppe, 2014-2015
 • 1. kandidat og ordførerkandidat til Stavanger bystyre, valget 2015
 • Leder, strategiutvalget Stavanger SV, 2014-2015
 • 2. varamedlem, fylkesstyret Rogaland SV, 2014-2015
 • Utdanningspolitisk kontaktperson, Rogaland SV, 2014-2015
 • 3. kandidat til Stortinget, Rogaland, valget 2013
 • Utdanningspolitisk kontaktperson, Rogaland SV, 2012-2013
 • Miljøpolitisk kontaktperson, Rogaland SV, 2011-2012
 • Fylkesstyremedlem, Rogaland SV, 2011-2013
 • Fylkesleder, Rogaland Sosialistisk Ungdom, 2011
 • Medlem, strategiutvalget, Stavanger SV, 2011
 • 4. kandidat til Stavanger bystyre, kommunevalget 2011
 • Medlem, Internasjonalt utvalg, Sosialistisk Ungdom, 2010-2012
 • Medlem, strategiutvalget, Rogaland SV, 2010-2011
 • Politisk nestleder, Stavanger SV, 2010-2011
 • Medlem, strategiutvalget, Stavanger SU, 2010-2011
 • Kulturpolitisk kontaktperson, Rogaland SV, 2009-2011
 • AU-medlem, Rogaland SV, 2009-2011
 • Medlem, strategiutvalget, Rogaland SV, 2009
 • Redaksjonsmedlem, Rødt Press (SUs medlemsblad), 2008-2010
 • Leder, Stavanger Sosialistisk Ungdom, 2008-2010
 • Valgkomité (leder), Stavanger SV, 2008 og 2009
 • Styremedlem, Stavanger SV, 2007-2010
 • Nestleder, Stavanger Sosialistisk Ungdom, 2007-2008

Verv på Universitetet i Stavanger

 • Medlem, styret på Universitetet i Stavanger, 2013-2015
 • Leder, arbeidsgruppe for opprettelse av studentombud ved UiS, 2013
 • Leder, Valgkomitéen Velferdstinget i Stavanger, 2013
 • Medlem, den sentrale kriseledelsen ved UiS, 2012-2013
 • Varamedlem, Utdanningsutvalget ved UiS, 2012-2013
 • Varamedlem, Klagenemda ved UiS, 2012-2013
 • Medlem, Utsmykningsutvalget ved UiS, 2012-2013
 • Medlem, Valgstyret ved UiS, 2012-2013
 • Medlem, administrativ styringsgruppe for Stavanger kommunes Universitetsmelding, 2012-2013
 • Medlem, styringsgruppa for UniPed ved UiS, 2012-2013
 • Medlem, Koordinerende arbeidsgruppe for sentrale utvalg ved UiS, 2012-2013
 • Medlem, Råd for samarbeid med arbeidslivet ved UiS, 2012-2013
 • Leder, Kvalitets- og læringsmiljøutvalget ved UiS, 2012-2013
 • Leder (fulltid), Studentorganisasjonen StOr ved UiS, 2012-2013
 • Styremedlem, Campus Studentsamfunn (Tappetårnet), 2012-2013
 • Medlem, Røykeutvalget ved UiS, 2012
 • Leder, Arbeidsprogramkomiteen StOr, 2012
 • Medlem, Kvalitets- og læringsmiljøutvalget ved UiS, 2011-2012
 • Nestleder (fulltid), Studentorganisasjonen StOr ved UiS, okt. 2011-2012
 • Studentparlamentsmedlem (Rød Liste), Universitetet i Stavanger, høst 2011

Diverse tillitsverv

 • Styreleder, Boligsameiet Jotunet, 2023-d.d.
 • Styreleder, Frøystad vel, 2021-2023
 • Styremedlem, Boligsameiet Jotunet, 2021-2023
 • Varamedlem, fylkesstyret Rogaland Nei til EU, 2014-2015
 • Nestleder, Kreftomsorg Rogaland, 2014-2021
 • Styremedlem, Kreftomsorg Rogaland, 2013-2014
 • Ungdomstillitsvalgt Fagforbundet avd. 019, medlem Hovedstyret, 2011
 • Ungdomstillitsvalgt Fagforbundet, seksjon Helse og sosial, 2011
 • Formann, Russestyret, Stavanger Katedralskole, 2010
 • Redaksjonsmedlem, Ungom mot EUs medlemsblad, 2010-2011
 • Medlem, valgkomité Ungdom mot EU, 2010-2011
 • Politisk nestleder, Rogaland Ungdom mot EU, 2009-2011
 • Fylkesstyremedlem, Rogaland Ungdom mot EU, 2008-2009
 • Landsstyrerepresentant, Ungdom mot EU, 2008-2009, 2010-2011
 • Medlem, Ungdommens bystyre Stavanger, 2006-2010
 • Nestleder, Rogaland Band Battle (Stavanger2008-prosjekt), 2006-2007
 • Kantineansvarlig i elevrådet, Tastarustå skole, 2006-2007
 • Elevrådsarbeid, 2002-03, 2003-04, 2006-08

Legater og fond

 • Styreleder, Utdanningslegatet, 2019-d.d.
 • Styreleder, Marie og Bjarne Rees fond til utdanning, 2019-d.d.
 • Styreleder, Stavanger arbeidsskoles legat, 2019-d.d.
 • Styreleder, Legatet til Stavanger bys vel, 2019-d.d.
 • Styreleder, Marie og R.A. Idsøes legat, 2019-d.d.

Juryarbeid

 • Jurymedlem, Lyses forskningspris, 2012
 • Jurymedlem, Stavanger Forums Formidlingspris, 2011/2012
 • Juryformann, BegeistRingsprisen UiS, 2011
 • Jurymedlem, Kulturkort-reklamefilm, 2008

Erfaringer

 • Kåkå-vert, Kåkå kverulantkatedralen, 2015-2016
 • Medlem, TV-aksjonens aksjonskomité i Rogaland, 2015-d.d.
 • Natteravn Stavanger sentrum, 2012-2015
 • Web-ansvarlig for stortingsrepresentant Hallgeir H. Langeland, 2009-2013
 • PR-sjef, Iduns julekomedie, 2009, 2010
 • Medlem, Studentenes Musikkforening (konsertvakt etc. på Folken), 2009-2010
 • Bokkritiker (Superleser), Den nordiske barne- og ungdomslitteraturfestivalen ”Mangfold 2008”
 • Forfatter, ungdomsteater-stykket «E der någen der?» ved Rogaland Teater, 2007-2008
 • Kapittelvert under Kapittel, 2006, 2007 og 2008 (Litteraturfestival)

Priser

 • 2. plass, Årets kommunikasjonsprofil Rogaland 2017, Gambit Hill & Knowlton