For de mange, ikke for de få

Høyre og FrP står i front for en politikk som må være inspirert av Matteusevangeliet 25,29, som sier «For den som har, skal få, og det i overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har.»