Bokanmeldelse: The Real FrP

Mange av oss har fulgt The Real FRP i sosiale medier med stor glede og mye latter. Svein Vathne har vært en solid bidragsyter til norsk, politisk satiré og dette understrekes ytterliggere av boken han nå har begått.

En ny Bentetid

Nå gir regjeringen oss en ny Bentetid: Tiden helseminister Bent Høie må vente på å innfri løftet om å styrke sykehusene med 12 millliarder kroner.