Hospitering

IMG_0557

(her fra sommerhospiteringen i 2016, på Forus Transittmottak, med tre måneder gamle Mirel i armene)

Hver sommer hospiterer jeg innenfor ulike yrker/sektorer, for å få god erfaring som folkevalgt.

Her er oversikten over hvor jeg har hospitert:

– Madlatun aktivitetssenter, 2011

– Vaktmestertjenester Tasta og Vardeneset skole, Stavanger byggdrift KF, 2011

– Stokka barnehage, avd. Stokkadalen, 2012

– NAV Eiganes og Tasta, 2013

– Brukerstyrt personlig assistent (BPA), Heglum Assistanse og Kompetanse, 2014

– Stavanger fengsel, Kriminalomsorgen region Sør-Vest, 2014

– Hillevåg hjemmebaserte tjenester, 2015

– Forus Transittmottak, 2016

– Kirkens Bymisjon Stavanger/Gatemagasinet Asfalt, 2017

– Arbeidstreningsseksjonen, 2018

– Rennesøy bo- og rehabiliteringssenter, 2018

Her er kronikker jeg har skrevet i ettertid om erfaringene jeg gjorde meg:

Om du ønsker at jeg skal hospitere på din arbeidsplass, send en e-post til eirik.sakariassen@sv.no!