Hospitering

IMG_0557

(her fra sommerhospiteringen i 2016, på Forus Transittmottak, med tre måneder gamle Mirel i armene)

Hver sommer hospiterer jeg minst en uke innenfor ulike yrker/sektorer, for å få god erfaring som folkevalgt.

Her er oversikten over hvor jeg har hospitert:

 • Madlatun aktivitetssenter, 2011
 • Vaktmestertjenester Tasta og Vardeneset skole, Stavanger byggdrift KF, 2011
 • Stokka barnehage, avd. Stokkadalen, 2012
 • NAV Eiganes og Tasta, 2013
 • Brukerstyrt personlig assistent (BPA), Heglum Assistanse og Kompetanse, 2014
 • Stavanger fengsel, Kriminalomsorgen region Sør-Vest, 2014
 • Hillevåg hjemmebaserte tjenester, 2015
 • Forus Transittmottak, 2016
 • Kirkens Bymisjon Stavanger/Gatemagasinet Asfalt, 2017
 • Arbeidstreningsseksjonen, 2018
 • Rennesøy bo- og rehabiliteringssenter, 2018
 • Ryfylke Tomat, 2019
 • Barnevernet i Stavanger, 2019
 • Byfjordparken barnehage AS, 2020
 • Jåtten SFO, 2021
 • Skole- & JobbResept, 2021
 • Stavanger legevakt, 2022

Her er kronikker jeg har skrevet i ettertid om erfaringene jeg gjorde meg:

Om du ønsker at jeg skal hospitere på din arbeidsplass, send en e-post til eirik.sakariassen@sv.no!