Pasient eller kunde?

I livet har vi mennesker mange ulike roller: sønn, mor, ansatt, medelev, pasient og kunde. Det har noe å si hva vi blir kalt og når vi blir kalt det. Jeg vil ikke at moren min skal se på meg som en ansatt, at kollegaen min skal se på meg som en sønn, og jeg vil heller ikke at legen min ser på meg som en kunde. Jeg vil at legen skal se på meg og behandle meg som en pasient.

Kommersielle mot ideelle barnehager

I debatten om barnehager kan det ofte fremstå som det er en interessemotsetning mellom private og kommunale barnehager. Det er ikke et riktig bilde. I større og større grad er det kampen mellom de kommersielle mot ideelle barnehager som vil gjøre seg gjeldende.

Stortingsinnlegg om profittfri velferd

Barnehagar skal driva med pedagogikk, ikkje butikk. Sjukeheimar skal gje god omsorg, ikkje god omsetning. Barnevernet er barna si teneste, ikkje profitørar si forteneste. Kvar einaste skattekrone som er betalt inn til velferd, skal gå til velferd – ikkje ei einaste krone skal gå til internasjonale oppkjøpsfond og formuer for dei få.

Stortingsinnlegg om streikeretten

Fagrørsla har gjeve oss noko av det me liker best med Noreg. Tryggleik for arbeid, tid til å kvila og til å ha fri. Gode løns- og arbeidsforhold, ein pensjon ein kan leva av, små forskjellar og store moglegheiter.