Ulikhetene øker – også i Stavanger

SV tar på ny opp forslaget om å gi barnetrygden tilbake til sosialhjelpsmottakere. Enkelte på høyresiden har tatt til orde for å behovsprøve barnetrygden for å hindre at de aller rikeste nyter godt av den. Men i Stavanger er den omvendt behovsprøvd: de som har mest behov for barnetrygden mister den.