For Høie forventninger?

Det finnes mange ting man kan kritisere regjeringen for. Men akkurat når det kommer til kommunepolitiske saker, og særlig når det er snakk om kommunepolitikk synes jeg ikke Høyre har rett til å klage over de rød-grønne. I dagens spørretime gikk Bent Høie, kommunepolitisk talsmann i Høyre, ut mot regjeringen. Han mener at det blir…