PST! Første veto i Norges EØS-historie?

Det mye omdiskuterte Datalgrinsdirektivet er en politisk sak som ser ut til å ha samlet til brei front blant alle Norges politiske partier og aktivister. Selv Europeisk Ungdom går inn for å bruke vetoretten, bare det sier litt… Men det ender jo opp som det ofte gjør: det bygger seg opp til et politisk spenningspunkt.…

Massiv motstand mot datalagringsdirektivet

Hvem er egentlig for? Nylig gikk alle de ungdomspartiene ut, samlet, mot EUs datalagringsdirektiv. På fredag (18. januar) overleverte de et brev til Stortinget, hvor de uttrykte sin motstand mot direktivet. Tidligere EU-direktiv har blitt inført, på tross av at Norge har vetorett mot alle direktiver som EU ønsker å pålegge oss. Men vi har aldri benyttet…

Storebror ser deg!

I løpet av 2008 så innføres datalagringsdirektivet. Dette er et skritt nærmere totalt overvåkning av det norske folk. Etter hvert så kan du bli overvåket på de fleste arenaer: hvem du ringer til, hvem du sender e-post til og hvilke internettsider du besøker. Og alt dette blir lagret. Men hva skal det brukes til?  …