Rasisme satt i system

Mange ganger liker jeg å tro at vi lever i et mangfoldig og tolerant samfunn. Som oftest blir disse bildene knust hver gang Per Sandberg åpner munnen. Det skjedde også i går. Folk som kommer til Norge må legge fra seg den kvinneundertrykkende og barneundertrykkende kulturen det er å bruke hijab. I skolen skal det…