Åpent møte!

STAVANGER SOSIALISTISK UNGDOM inviterer deg til et Åpent møte Statsråd Tora Aasland kommer. Det gjør stortingspolitiker Hallgeir Langeland og! Gjør du? Det blir et møte hvor alle som vil får lov til å komme, høre på statsråden og stortingspolitikeren og stille spørsmål. Vi har særlig ønske om at du som tror SU er noe for…

De rødgrønne satser på vestlands-ungdommen

I dag bevilget samferdselsminister Liv Signe Navarsete 1,2 millioner kroner til fylkeskommunene i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Pengene skal brukes til å samordne ungdomskortet til buss; slik at det fungerer i alle tre fylkene! «SV har stått på for å få innført ungdomskortet, og ordningen er blitt veldig populær. Nå skal kortet bli…