Kapitalismen i krise

Vi ser stadige tegn på at kapitalismen har feilet. Hva vil kapitalistene si? Markedet løser det? Nei, du, ikke denne gangen. Med så mange kriser som verden står overfor nå så er ikke markedet til å stole på. Staten må temme det ville markedet – markedet tjener de få, staten tjener de mange. Jeg har…