Korsfestelse av skolen?

Kunnskapsdepartementet sendte idag ut en pressemelding hvor de melder at barnehager og skoler kan komme til å få ny formålsparagraf – som ikke lenger er en kristen formålsparagraf, men en religionsnøytral. «Forslagene til nye formålsparagrafer for barnehager og opplæringen bygger på en grunnleggende respekt for at vi lever i et mangfoldig samfunn. Vi forslår en…