Kriminalisering av horekunden er bra!

Det kommer fra og med nyttår til å være forbudt å kjøpe sex. Dette mener Sosialistisk Ungdom og jeg er en veldig bra ting – en seier for samfunnet! Som mange sikkert vet er dette en av seierne den rød-grønne regjering har sikret. For frem til nyttår er loven slik at det kun er ulovlig…

SU suger gratis

På lørdag avholdt Stavanger Sosialistisk Ungdom en aksjon. Den var for kriminalisering av horekunden. Aftenbladets omtale av aksjonen kan du lese her. Det er flere argumenter for. Men i denne saken er det mange myter som flyter rundt. Her kommer mytene og de sanne svarene på dem. Dette er noe jeg tidligere har hatt med…