Høyre #2: Høyreordbok

Konkurranseutsette: Privatisere Omstrukturere: Privatisere Modernisere: Privatisere Effektivisere: Privatisere. Samt kutte Kvalitet i tjenestene: Kutt. Deretter privatisering Fleksible løsninger: Privatisering Kvalitet i skolen: Privatisering. Og kutt Friskole: Privatskole Næringspolitikk: Privatisering Valgfrihet: Privatisering og konkurranseutsetting Individuelle løsninger: Privatisering Framtidsretta løsninger på klimaproblemene: Atomkraft. Helst private