Stigmatisering av ungdommen

Kronikk i Rogalands Avis 26. mars Eirik Faret Sakariassen, leder Stavanger SU Den siste tiden har debatten om grafitti i Stavanger rast i media. FrP raser mot Sosialistisk Ungdom (SU) og vårt moderparti SV som er for å få opp flere grafittivegger. «Taggerne må bli møtt med harde straffer som sender signaler inn i taggemiljøet…