Næringslivets parti 

Høyre er på parti med næringslivet. Det er ikke det samme som å være næringslivets parti. Norge trenger en industriplan som er mer visjonær enn å kutte i formuesskatten. Den leverer SV.