Kommersielle mot ideelle barnehager

I debatten om barnehager kan det ofte fremstå som det er en interessemotsetning mellom private og kommunale barnehager. Det er ikke et riktig bilde. I større og større grad er det kampen mellom de kommersielle mot ideelle barnehager som vil gjøre seg gjeldende.

Stortingsinnlegg om profittfri velferd

Barnehagar skal driva med pedagogikk, ikkje butikk. Sjukeheimar skal gje god omsorg, ikkje god omsetning. Barnevernet er barna si teneste, ikkje profitørar si forteneste. Kvar einaste skattekrone som er betalt inn til velferd, skal gå til velferd – ikkje ei einaste krone skal gå til internasjonale oppkjøpsfond og formuer for dei få.

Stortingsinnlegg om streikeretten

Fagrørsla har gjeve oss noko av det me liker best med Noreg. Tryggleik for arbeid, tid til å kvila og til å ha fri. Gode løns- og arbeidsforhold, ein pensjon ein kan leva av, små forskjellar og store moglegheiter.

Ofret på modernitetens alter?

Det er ikke få av byens innbyggere som er døpt, konfirmert og har blitt gift ved dette alteret og langs alterringen. Alteret må bevares for ettertiden og aller helst brukes videre når Domkirken er ferdig restaurert. Spørsmålet vi som by må stille oss er om vi vil bevare en viktig del av Domkirkens og byens historie, eller om den nå skal fjernes.

Skolesekken

I dag går 1585 førsteklassinger til sin aller første dag i Stavangerskolen. Mange har splitter nye ransler på seg, som de stolt poserer med for spente foreldre. Sekken er nesten tom, men skal gjennom de neste ti årene fylles opp av mye forskjellig.