Flere fattige familier med Frp

Den store utfordringen for Stavanger fremover er at forskjellene øker og at flere unger vokser opp i fattige familier. Det trengs et skifte i Stavanger, med et nytt flertall som gjør aktive grep for å gjøre livene bedre for disse barna. Det er SV klar for.