Åpenhet i Stavanger Rådhus

En viktig forutsetning for et levende lokaldemokrati er åpenhet mellom folkevalgte og borgerne. Pressen er en vesentlig del av den demokratiformidlingen som foregår, og er viktige for å vedlikeholde et folkelig demokrati. Det er viktig at offentligheten får godt innsyn i de politiske prosessene som daglig finner sted i byens rådhus.