Kjønnsforskjeller i hjemmebaserte tjenester?

SV er opptatt av at alle skal få gode tjenester og at eldre og pleietrengende ikke skal få en prislapp i pannen, men god omsorg til den prisen det koster. Og det er et viktig prinsipp at alle tilbys like gode tjenester, uansett om man har barn, enten det er sønner eller døtre. Mandag stiller…