Tillit – fordi du fortjener det

«De er englene mine!» sier en av de som mottar hjemmesykepleie i Stavanger. Vi har begge hospitert i hjemmesykepleien i hver vår by i hvert vårt land. Erfaringene våre er de samme: det trengs en ny balanse mellom kontroll og tillit i eldreomsorgen!

Kontroll er bra – tillit er billigere!

Hvordan vil du ha det når du trenger pleie? Er det OK med pleiere som ikke har tid og tillit nok til å gi deg den hjelpen du fortjener? Nei, sier vi i SV. Derfor vil vi gjennomføre en tillitsreform! Stavanger SV har vært i København, og lært enda mer om tillitsreformen Sunndheds- og omsorgsborgermester…

Bedre velferd uten ledelse?

Mange borgere som mottar hjemmebaserte tjenester klager over at de må forholde seg til for mange pleiere. Kan en modell fra Nederland løse dette? I begynnelsen av denne uken er jeg i Amsterdam sammen med fylkesstyret til Fagforbundet i Rogaland, som har invitert med Aps Sahfana Mubarak Ali og meg fra SV. Sammen skal vi…

Sunn fornuft i eldreomsorgen!

I Risør kommune har de ikke bestillerkontor for helsetjenester. Der får borgerne den hjelpen de trenger når de trenger den! En slik modell ønsker også Stavanger SV for hjemmebaserte tjenester. Det er flott om folk kan få bo hjemme så lenge de har mulighet og ønske om det. Da må vi ha et system som…