Smartby for alle

Syns- og hørselshemmede må sikres opplæring i bruk av smartteknologien og smartteknologien må tilpasses slik at den kan brukes av alle, uavhengig av funksjonsnivå.