Uriktig fra Venstre

I et intervju med Stavanger Venstres 2. kandidat Annamaria Gutierrez påstår hun at: «I 2007 tok den rødgrønne regjeringen bort retten til norskopplæring for EØS-borgere. For den største innvandrergruppen her til lands er det altså null tiltak for å fremme integrering!»