Lovlig salg av sex?

Nå får verden nok en bekreftelse på at verden ikke aksepterer salg av sex. «Legaliseringen av prostitusjon har ikke gitt oss de resultatene vi håpet på. Vi ønsker å delvis omgjøre denne loven, spesielt med tanke på hvordan kvinner blir utnyttet i sexindustrien,» sa Job Cohen, borgermester i Amsterdam. Dersom byens borgermester får det slik som…