Skjenkeinnlegg Bystyret

Ordfører, «Mot dumheten kjemper selv Gudene forgjeves», skrev den tyske forfatteren Johan Wolfgang Goethe for 300 år siden. Jeg tror klokskap er jevnt fordelt i norsk politikk, men det er jo påfallende når Høyre og FrP benekter det som er dokumentert gjennom et utall nasjonale og internasjonale forskningsrapporter: Det er sammenheng mellom tilgjengelighet og konsum,…

Første bystyremøte!

Mandag hadde vi konstituerende bystyremøte, og mitt første bystyremøte! Det varte ikke lenge, men det var kjekt. Nå er vi i gang! Jeg gleder meg veldig til å gjøre en god jobb i opposisjon. Mange viktige saker venter fremover, fredag legger rådmannen frem handlings- og økonomiplan før Stavanger. Det store spørsmålet er hvor kuttene kommer…