Poppis?

Fant ut at jeg har havnet på en av disse rankingliste over Norges hundre mest leste blogger. Min blogg «Fram kamerater!» er den 62. mest leste bloggen i Norge. Det hadde jeg aldri trodd! Dette var en svensk kåring, så hvor pålitelig den er kan man jo bare spekulere i… Ellers er det Columbia-markering i…

Massiv motstand mot datalagringsdirektivet

Hvem er egentlig for? Nylig gikk alle de ungdomspartiene ut, samlet, mot EUs datalagringsdirektiv. På fredag (18. januar) overleverte de et brev til Stortinget, hvor de uttrykte sin motstand mot direktivet. Tidligere EU-direktiv har blitt inført, på tross av at Norge har vetorett mot alle direktiver som EU ønsker å pålegge oss. Men vi har aldri benyttet…