Jeg er EGENTLIG mot kvotering…

Dette er en provoserende tittel, men du vil forstå mer ettersom du leser. Dagens samfunn er grunnleggende urettferdig. Kvinner tjener om lag 85 % av hva menn tjener, og dette gjelder Norge. Allikevel skjer lite – eller ingenting. Det finnes en fin sang, som vi ofte synger i SU. Den heter På veg, og et…

Fremskrittspartiet #3: Likestilling? Pøh!

Det evige spørsmålet når vi snakker om Fremskrittspartiet er hvem folk flest er? Ettersom det er almenn fakta at kvinner i dag har det vanskeligere innen blant annet arbeidsmarkedet, så trekker store deler av de andre politiske partier den slutningen at kvotering kan være en god løsning. Men ikke FrP. Kvinner omfavnes tydeligvis ikke innen…