Heroin på resept? Min diagnose: dårlig idé

Ja, nå kaster også jeg meg ut i debatten om heroin på resept. Innledningsvis vil jeg si at det er en debatt som bør nyanseres, og at man ikke skal være bombastisk i sin konklusjon. Men min føreløpige diagnose er at det er et dårlig forslag. Det er mange sider ved denne saken. Jeg har…