Same shit, new wrapping?

Jeg kom til å tenke på en del når jeg så på dette bildet. Selv om Obama er helt fantastisk på enkelte områder, hva ligger bak? Både når det gjelder Midt-Østen og Vest-Sahara så er han noenlunde innenfor der jeg selv står. Men han kjemper vel også den imperialistiske kampen USA er kjent for? Mens…