Rasisme satt i system

Mange ganger liker jeg å tro at vi lever i et mangfoldig og tolerant samfunn. Som oftest blir disse bildene knust hver gang Per Sandberg åpner munnen. Det skjedde også i går. Folk som kommer til Norge må legge fra seg den kvinneundertrykkende og barneundertrykkende kulturen det er å bruke hijab. I skolen skal det…

Viva Las Sandnes

Om Fremskrittspartiet vinner regjeringsmakt i 2009 vil de liberalisere pengespillovgivningen. Det betyr at Norge kan få sine første kasinoer. VG melder «Las Vegas-tilstander i Norge». «Vi har ved flere anledninger tatt til orde for kasinodrift i Norge. Det er en bedre måte å regulere spill på,» hevder FrPs formann Siv Jensen overfor VG Nett. Men…

«Slutt å syt, begynn å yt!»

Nå er streiken trappet opp. Derfor sitter jeg hjemme klokken ti over ti, mens 8000 fagorganiserte er ute i streik. Lærere, sykepleiere og politifolk er blant de yrkesgruppene som er tatt ut i streik i byer som Oslo, Bergen og Stavanger. Sosialistisk Ungdom var tidlig ute for å støtte de streikende. Og det er det…