Om den rød-grønne regjeringens «privatisering»

Denne reklamefilmen for partiet Høyre er intet mindre enn latterlig! «Nå er det lommeboken som bestemmer om du må stå i helsekøen» «De rød-grønne står for en privatisering av helsevesenet, som skaper et klasseskille, mellom de som kan betale seg ut av en voksende helsekø og de som ikke kan. Vi i Høyre mener dette…