Et slag for rushtidsavgift!

Jeg slår et slag for rushtidsavgiften! Norge i dag har store problemer med for mye trafikk og kø. I Stavanger står privatbilismen for omtrent 60 % av utslippene!   Som mal for hvordan jeg ønsker å gjennomføre synes jeg Stockholmsforsøket er bra å ta utgangspunkt i.   Første halvår i 2006 gjorde Stockholm et forsøk med veiprising.…