Valg 2009: hvordan blir makten fordelt?

Statsministeren gikk tidligere denne måneden ut og sa at opposisjonen må komme med et reelt alternativ til den rød-grønne regjeringen om de skal ha en mulighet til å få makt. Og dette er jeg ganske enig i. For hva er de faktiske alternativene til å få makten i 2009? Jeg anser jo selvfølgelig det rød-grønne…