Hold pusten

Har du noen ganger kjent at luften du puster inn, ikke er ren? At du fyller lungene dine med svevestøv og eksos? Dette valget bør handle om hvordan luften i Stavanger kan bli ren og frisk.