Hold pusten

Har du noen ganger kjent at luften du puster inn, ikke er ren? At du fyller lungene dine med svevestøv og eksos? Dette valget bør handle om hvordan luften i Stavanger kan bli ren og frisk.

I vinter måtte helsesjefen i Stavanger kommune be gravide, små barn og spebarn unngå trafikkerte veier, fordi luftkvaliteten var så dårlig.[1] Det er for farlig å leke i den giftige luften. Samtidig er det for dårlig kvalitet på de målingene vi har av luftforurensningen. Vi trenger mer informasjon om hvor luften i Stavanger er farlig.

Forurensning er farlig. Luften blir helseskadelig. Det rammer særlig barn, eldre, gravide og syke. Små barn er særlig sårbare fordi lungene deres ikke er fullt utviklet ennå. Har du astma som barn, gir det deg en større fare for kols, enn du ville hatt dersom du røyket.

Flere mennesker dør de dagene luftkvaliteten er ekstra dårlig. Svevestøv og nitrogenoksider kan gi oss luftveislidelser, hjerte- og karsykdommer og kreft. Nylig kom det ny forskning som viste at folk som bor på steder med mye eksos oftere får demens. Derfor haster det å ta grep. Luften må bli ren og trygg. Og bystyret har ikke gjort nok. De siste årene har Stavanger ligget over de anbefalte grensene for helsefarlig svevestøv.

Dette er ikke bare et problem i Stavanger, men i alle de store norske byene. Norge har faktisk blitt stevnet inn for domstolen av ESA (Efta-landenes overvåkingsorgan) fordi flere norske byer luftkvalitetsdirektivet. Derfor må kommunen og staten jobbe sammen, og de må handle raskt.

Stavanger SV går til valg på å kutte klimagassutslipp. Det må bli lett å velge sykkel og kollektivt, og bilen må bli et mindre fristende alternativ. Vi må satse på trivelige sentrumsområder, med gode gang- og sykkelveier. Mer kapasitet på veiene inn mot byen gir mer biltrafikktrafikk. Gratis innkjøring og mang parkeringsplasser i sentrum gjør at flere velger bilen. Derfor bør vi gi mindre plass og mindre adgang for biler i byområdene. På sikt vil det gi oss renere luft, og mindre farlige klimaendringer.

Disse tiltakene vil løse problemet med giftig byluft i framtiden, men de er likevel ikke nok på kort sikt. Fram til vi er i mål med å gjøre Stavanger til en grønn og miljøvennlig by, må vi også sette i verk hastetiltak som gjør luften renere med en gang. Det kan Ikke være sånn i 2015 at barn holdes inne i barnehagen, slik at voksne skal få forurense med bil. Her: fyll inn det som passar for Stavanger SV: Derfor må det bli dyrere å kjøre med piggdekk i sentrum, og vedfyring i gamle vedovner må fases ut. Forurensende biler må få mindre plass i bysentrum, i stedet bør vi fremme bruk av kollektivtrafikk, sykkel og nullutslippsbiler. (Andre politiske grep det går an å velje i staden er bak teksten.)

På Stortinget vil SV øke bevilgningene til kollektivtrafikken, samt syklende og gående. SV går inn for at staten skal støtte store kollektivinvesteringer i de store byene med opp til 70 prosent dersom byene forplikter seg til å redusere biltrafikken. SV vil også at staten skal bevilge en sykkelmilliard.

Stavanger har bare to målestasjoner som måler luftkvalitet, på Våland og på Kannik. Vi burde minst hatt en til, og vi burde satse på flere mobile luftmålere. Da kunne foreldre fått informasjon om luften utenfor barnehagen der barna deres leker og sover. Denne kunnskapen burde vært en selvfølge, men vi har ikke nok av den i dag.

Forskningen sier at farlig byluft dreper om lag 1500 folk i Norge hvert eneste år. Hundretusener av andre mennesker får sykdommer som astma, kronisk hoste, bronkitt, kols og hjerte- og karsykdommer. Lykkes vi med å gjøre luften renere, kan tusenvis av mennesker få bedre og lengre liv. Derfor bør dette være et valg som handler om å gi oss ren og trygg luft. Hvis ikke, må vi nesten holde pusten.

[1] http://www.aftenbladet.no/nyheter/lokalt/stavanger/Darlig-luftkvalitet-i-finvaret-3654066.html

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s