Knuste ruter på Bryne

På Jæren ble en frisørs butikkvinduer nylig knust. Knust glass i gatene i Tyskland og Østerrike i 1938, minnet om krystaller. Ser vi konturene av et av historiens mest skremmende kapitler på ny?