Er du feminist?

Det er noen år siden sist vi kunne gå i demonstrasjonstog på den internasjonale kvinnedagen 8. mars, men om en uke går feminister av alle kjønn i tog i Stavanger og mange byer verden over. Men du som leser dette, er du feminist?

Ofret på modernitetens alter?

Det er ikke få av byens innbyggere som er døpt, konfirmert og har blitt gift ved dette alteret og langs alterringen. Alteret må bevares for ettertiden og aller helst brukes videre når Domkirken er ferdig restaurert. Spørsmålet vi som by må stille oss er om vi vil bevare en viktig del av Domkirkens og byens historie, eller om den nå skal fjernes.

Velferden i kommunene er truet

Koronakrisen rammer mange norske kommuners budsjetter hardt. Stavanger er intet unntak. Hvis vi skal unngå store kutt i kommunebudsjettet, må regjeringen gi oss mer penger. I dag legger regjeringen frem revidert nasjonalbudsjett. Det vil gi oss en pekepinn på om regjeringen faktisk stiller opp på dugnaden, eller om de mener vi andre må ta jobben.