Velferden i kommunene er truet

Koronakrisen rammer mange norske kommuners budsjetter hardt. Stavanger er intet unntak. Hvis vi skal unngå store kutt i kommunebudsjettet, må regjeringen gi oss mer penger. I dag legger regjeringen frem revidert nasjonalbudsjett. Det vil gi oss en pekepinn på om regjeringen faktisk stiller opp på dugnaden, eller om de mener vi andre må ta jobben.

Et Stavanger for alle!

Årets TV-aksjon går til Kirkens bymisjon og deres arbeid for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn. Jeg håper du som leser dette vil bidra – som bøssebærer eller giver!

Islamistene kommer 

Kunne du tenke deg Norge styrt av et religiøst parti som vil avskaffe noe så grunnleggende norsk som likestillingsloven og likestillingsombudet? Som mener at det ikke gjør noe om kvinner tjener mindre enn menn? (Foto: © 2015 Alexander Helberg, © IC Hendel)