Spørsmål: Nett på skoler

Hvilke tiltak er eller planlegger rådmannen å iverksette for å sikre at elevene og ansatte opplever den digitale satsingen som god og at nettet er så solid at det blir minst mulig problemer i skolehverdagen?