Stavanger SVs alternative kommunebudsjett

Her skal du få en oppsummering om hva Stavanger SV vil gjøre med kommunen vi bor i! En av de aller heteste potetene ved behandlingen av budsjettet for Stavanger kommune i 2009 er reduksjonen i midler når det gjelder skoler. Der har rådmannen lagt opp til å kutte 9 milliarder. For et parti som SV…

Stavanger SVs alternative budsjettforslag

SV innleder budsjettet med å poengtere hvor viktig vi anser demokrati og at vi ønsker at politiske beslutninger tas så nært folk som mulig. Jeg har valgt ut en del av punktene i budsjettforslaget. Forslaget fikk 5 av 67 stemmer. Skoler, barnehager og SFO For å få en bedre skole og barnehage mener SV at…