Heroin på resept? Min diagnose: dårlig idé

Ja, nå kaster også jeg meg ut i debatten om heroin på resept. Innledningsvis vil jeg si at det er en debatt som bør nyanseres, og at man ikke skal være bombastisk i sin konklusjon. Men min føreløpige diagnose er at det er et dårlig forslag. Det er mange sider ved denne saken. Jeg har…

Venstre #2: Unge Venstre – Venstres verre halvdel

Venstre har en god del dårlige sider – blant dem: Unge Venstre. Jeg unner ingen å ha Unge Venstre på slep. Selv ikke Venstre. UVs narkotikapolitikk «Distribusjon av narkotika må skje gjennom offentlig kontrollerte kanaler.» – Unge Venstres hjemmesider. Unge Venstre er for fri flyt av dop og rusmidler. De ønsker å gi heroin på…