Rasisme satt i system

Mange ganger liker jeg å tro at vi lever i et mangfoldig og tolerant samfunn. Som oftest blir disse bildene knust hver gang Per Sandberg åpner munnen. Det skjedde også i går. Folk som kommer til Norge må legge fra seg den kvinneundertrykkende og barneundertrykkende kulturen det er å bruke hijab. I skolen skal det…

FrP til nytt angrep mot hijab

Like etter at de verste nykkene etter den altfor lange debatten om hijab hadde stilnet rolig, kastet FrP mer bensin på det ulmende bålet… Fredag 22. mai kjører Fremskritspartiet i gang med sitt landsmøte. Da har de fleste partier vært gjennom sine landsmøter. Innledende forslag til landsmøte er sendt inn, og Oslo FrP har stilt…

Hijabdebatt i politiet

Den siste tiden har debatten om hijab i politiet. Aftenbladet.no hadde en sak om hva folk mente om det. Flertallet av de spurte svarte at det var uproblematisk at kvinnelige, muslimske politibetjenter kunne bruke hijab i tjenesten. Som et land med ytringsfrihet mener jeg at vi ikke kan nekte noen å gå med hijab. For…