KrF #1: Abort

Det var ikke så utrolig må å skrive om Venstre. Men det blir desto mer å skrive om Kristelig Folkeparti. Og det første som gjør at jeg blir provosert av KrF er deres syn på abort. Kristelig Folkeparti er mot selvbestemt abort, og de mener at dette handler om Guds skaperverk og retten til liv…

Massiv motstand mot datalagringsdirektivet

Hvem er egentlig for? Nylig gikk alle de ungdomspartiene ut, samlet, mot EUs datalagringsdirektiv. På fredag (18. januar) overleverte de et brev til Stortinget, hvor de uttrykte sin motstand mot direktivet. Tidligere EU-direktiv har blitt inført, på tross av at Norge har vetorett mot alle direktiver som EU ønsker å pålegge oss. Men vi har aldri benyttet…