David mot Goliat

På en markering mot oljeboring i nord-områdene under Globaliseringskonferansen kom leder av Natur og ungdom, Ingeborg Gjærum, med en god sammenligning av miljøbevegelsens kamp. Det er som Davids kamp mot Goliat, som vi kjenner fra de hellige skrifter, også kalt Bibelen. Det gamles testamentet ga oss historien om kjempen Goliat som slåss mot en ung,…

FpU og KrFU: Fjern ekteskapsloven!

Ung-liberalistene og den kristen-konservatistiske ungdommen har nå forent seg om en sak: De er mot den nylig endrede ekteskapsloven! Begge to påstår at dagens ekteskapslov (red.anm. den kjønnsnøytrale eksteskapsloven) er umoderne. Mens majoritetet av landet mener den er høyst moderne. Hvis det er en part jeg er overrasket over her, så er det faktisk FpU.…

Ingen sammenheng i SVs politikk?

KrFU har publisert et kort innlegg om SVs politikk på forsiden sin. Det handler kort og godt om at de ikke ser sammenheng i SVs politikk. «I forslaget til ny ekteskapslov har regjeringen både foreslått adopsjonsadgang for homofile og lesbiske ektepar på linje med heterofile ektepar og rett til assistert befruktning for lesbiske par. Regjeringen…

KrFU: Fra A til Å

Jeg surfet innom KrFUs hjemmeside, og kom over listen «Fra A til Å». Den er hysterisk morsom, og oppsummerer KrFUs politikk – fra A til Å. Jeg kan ikke la være å publisere den her! Alle med X antal *-er foran er hvor jeg legge til det jeg mener er «sannheten». Man kan tolke det…

PST! Første veto i Norges EØS-historie?

Det mye omdiskuterte Datalgrinsdirektivet er en politisk sak som ser ut til å ha samlet til brei front blant alle Norges politiske partier og aktivister. Selv Europeisk Ungdom går inn for å bruke vetoretten, bare det sier litt… Men det ender jo opp som det ofte gjør: det bygger seg opp til et politisk spenningspunkt.…

Stavanger SVs forslag til skjenkeregler

Den 28. april skal Stavanger bystyre vedta de nye skjenkereglene. De vil gjelde frem til 2012. Fellesforslaget som kommer fra Høyre, Venstre, FrP, Senterpartiet og Pensjonistpartiet ønsker en liberalisering av skjenkereglene i Stavanger. De vil la resteauranter skjenke sprit til 01.30, og la nattklubbene skjenke sprit frem til 03.00. Er dette ansvarlig? FrP sier at…

Hvilke nye skjenkeregler?

Eli Karine Vik, lokallagsleder i Sandnes, Gjesdal, Time og Klepp KrFU skrev 3. mars et leserinnlegg som jeg tolker til at hun påstår at de nye skjenkereglene i Stavanger er vedtatt. Men dette stemmer ikke. Disse vedtas i slutten av april, så vidt jeg vet.   ”Det er naivt og virkelighetsfjernt å tro at alle…

KrF #3: Internasjonale spørsmål og demokrati

Bistand KrF anser seg selv for å være ufattelig flinke når det gjelder fattigsdomsbekjempelse og solidaritet. Men er det egentlig slik det henger sammen? Og ser KrF sakene sine i en større sammenheng? KrF er for frihandel som til stadighet fører til større og større fattigdom for u-land. På den måten så blir nyttesløst å…