Sosial beskatning

I debatten om skatte- og avgiftspolitikk så er jeg redd at jeg må ta inn over meg at sittende regjering i alt for mange tilfeller løser alle problemer med en avgift. Misforstå meg riktig. Jeg er absolutt – og i høyeste grad – for beskatning av dem som har aller mest. Når man er så…

Morsom, men usaklig debatt på dagbladet.no

Torsdag 31. januar hadde jeg et leserinnlegg i Dagbladet som skapte debatt. Det samme leserinnlegget ligger også på bloggen min Men som nett-debatter flest ender de opp med å bli ganske morsomme – men fullstendig usaklige. Så jeg velger å trekke frem noe av det morsomte som ble skrevet om/mot meg. Noe av det var…

Et slag for rushtidsavgift!

Jeg slår et slag for rushtidsavgiften! Norge i dag har store problemer med for mye trafikk og kø. I Stavanger står privatbilismen for omtrent 60 % av utslippene!   Som mal for hvordan jeg ønsker å gjennomføre synes jeg Stockholmsforsøket er bra å ta utgangspunkt i.   Første halvår i 2006 gjorde Stockholm et forsøk med veiprising.…